Pronađite nas

Iz pravca Herceg Novog i Dubrovnika: skrenuti na prvim semaforima desno, a zatim na prvo skretanje lijevo.

Iz pravca Sarajeva i Beograda: skrenuti na poslednjim semaforima lijevo, a zatim na prvo skretanje lijevo.